Tannleger

Norsk Tannhelseforsikring

Tannhelseforsikring er et produkt for alle. Det er utviklet med det formål at alle skal kunne forsikre seg mot uforutsette fremtidige tannlegeutgifter.

 

To av tre nordmenn har utgifter som ikke var planlagte eller forutsett. Bilen, tannlege og ødelagt elektronikk, er de vanligste årsakene til regningene som kommer brått på. I 2014 opplevde nordmenn uforutsette utgifter som kostet dem 24 milliarder kroner ! Dessverre har 14 % måttet ty til kredittkort/nedbetalingsordninger.

 

I gjennomsnitt har nordmenn uforutsette utgifter for 16 500 kroner. Imidlertid har én av fem uforutsette utgifter som overstiger 20 000 kroner. Bilen er som regel hovedkilden til regningene. På plass nummer to kommer tannlegen, etterfulgt av elektronikk. Utgiftene omfatter altså ting vi er virkelig avhengig av i dagliglivet, enten det er snakk om transport, helsen vår eller mobiltelefonen. For rundt 18% av norske menn blir redningen kredittkort, mot bare 11% blant kvinnene. Dette kommer frem i en ny undersøkelse gjennomført av TNS Gallup for Nordea.

 

Norsk Tannhelseforsikring tilbyr ulike forsikringsdekninger, som vi mener dekker de fleste behov og ønsker. Du kan for eksempel tegne forsikring for deg selv og din partner. Da får partneren din rabatt. Skulle du for eksempel ønske å tegne forsikring for hele familien, tilbyr vi dette også. Det er ulike varianter, avhengig av hvor mye du ønsker å bruke på å ivareta din tannhelse i årene fremover. Er dette noe du som arbeidsgiver ønsker å tilby dine ansatte, kan du enten velge en frivillig ordning eller en kollektiv ordning, hvor alle ansatte er omfattet av forsikringsdekningen. Dette er også de rimeligste ordningene og gjelder også for fagforbund, hvor forbundet kan tilby sine medlemmer en slik forsikring. Dette er en forsikring vi vet du en dag vil benytte, i motsetning til mange andre, som du kanskje aldri vil benytte deg av.