Amina

Første møte mellom deg og din behandler

Første gang vi møter hverandre er det viktig at vi blir godt kjent. Dette gjelder spesielt for deg som har tannlegeskrekk. Vi snakker om dine ønsker og behov, og det er flott om du stiller spørsmål.

 

Det er fint om du kommer 10 min før avtalen din første gang, slik at du får du fylt ut nødvendige helseskjema. Vi vil også vise deg rundt ved det første besøket, slik at du vet hvor du finner hva hos oss.

Undersøkelse og status på din tannhelse

Ved din første avtale har tannlegen satt av god tid. Dette for å danne seg en total oversikt over din tannhelse og dine ønsker.

 

Du blir undersøkt grundig – munnhule, tenner og tannkjøtt. Ved behov tar vi røntgenbilder samt et stort oversiktsrøntgen (panaoramarøntgen OPG). På sistnevnte bilde får vi en god oversikt over tenner, kjever, kjeveledd og bihuler. I tillegg tar vi vanlige fotografier av tennene dine.

 

Trenger du behandling, vil din tannlege lage en skriftlig behandlingsplan med et kostnadsoverslag til deg. De ulike alternativene gjennomgås, slik at du kan gjøre et valg for din behandling basert på best mulig informasjon.

 

Sammen setter dere opp en plan på når du skal gjennomføre behandlingen, slik at dette passer inn i dine aktiviteter.

Vil du flytte på eller endre din avtaletid

Det er viktig å merke seg at om du vil flytte på eller endre din avtale hos behandler, må du gjøre det senest 48 (virke)timer før avtalen. Har du avtale på mandag og du ønsker å endre på denne, må du derfor gjøre dette torsdag uken før.

 

Om beskjed gis senere, eller du ikke kommer til avtalt tid – faktureres et gebyr på inntil 50% av planlagt behandling.