Tannleger

Behandlingsplan/ kostnadsoverslag

Som pasient ved Fjærvik klinikken vil du alltid få en eller flere forslag til behandlingsplan som inkluderer et kostnadsoverslag på den planlagte behandlingen din. Dette fordi det er viktig at vi er enig om hva som skal utføres, og at du er kjent med hva dette vil koste.

 

I mange tilfeller planlegger vi behandlingene nøye – spesielt ved større og mer omfattende behandlinger. Og vi går alltid gjennom det hele sammen med deg. Da vil du ha mulighet til å stille spørsmål, og vi vil tilrettelegge for at du er godt innforstått med hvordan behandling gjennomføres. Vi kan om ønskelig også sende behandlingsplan til deg på mail eller som brev.

 

Dukker det opp noe uforutsett underveis vil behandleren din informere deg fortløpende om dette.

Finansiering / økonomi

Alle betaler for utført tannbehandlig etter hvert besøk – dersom ikke annet er avtalt. Du kan betale med kort eller kontanter.

 

Du kan også få gode finansieringsløsninger på din tannbehandling gjennom vår samarbeidspartner Resurs Bank. Der kan du få et rentefritt lån med et avtalt månedlig beløp, som er gunstig så lenge du overholder din nedbetalingsavtale og tidsfrister for denne. Finansieringsløsning krever et etableringsgebyr og et månedlig gebyr til Resurs bank.

 

Flere av våre pasienter velger en finansieringsløsning, slik at de kommer i gang med nødvendig behandling. Snakk gjerne med oss om dette. Vi søker om tannlegefinansiering for deg mens du venter. En slik løsning er bra for mange, spesielt ved større behandlinger i narkose, implantater eller ved kirurgi og større restaureringer.

 

HELFO og andre finansieringsløsninger

I dag er det slik at de fleste voksne over 20 år må dekke sin tannbehandling selv, men det finnes noen unntak der du kan få dekket deler eller hele behandlingen. Vi på Fjærvik Klinikken har satt oss nøye inn i regelverket for hva som dekkes og hvem som kan ha krav på dette.

 

Dekning får man stort sett fra HELFO ved definerte sykdomsdiagnoser. Faller du under dette, kan deler av din behandling refunderes. Dette vil din fastlege eller i enkelte tilfeller vi kunne diagnostisere. Det kreves utredning fra relevant lege eller tannlege på dette. Dersom du har krav på refusjoner trekker vi dette direkte fra din behandlingskostnad, slik at du kun betaler din andel.

 

Ved skade og ulykker vil svært mange forsikringer dekke utgifter til behandling, men nå kan også generell tannbehandling dekkes av forsikring. Fjærvik Klinikken samarbeider med Norsk Tannhelseforsikring og er en av landets første klinikker som hjelper deg slik at du og din familie kan ha en god tannhelseforsikring.

 

I enkelte tilfeller kan også NAV være behjelpelig dersom du får økonomisk støtte derfra.

 

Endring/avbestilling av avtalt tannlegevisitt

Ønsker du å flytte eller endre på din avtale, må du huske å gjøre det innen 2 virkedager før avtalen. Dersom du ikke møter til avtalt tid tilkommer det et gebyr, avhengig av planlagt behandlingstid og behandling.